Hệ thống đại lý của Dược Quốc Tế

Dược Quốc Tế có tổng cộng hơn 300 chi nhánh. Trong đó, các văn phòng giao dịch lớn của  Dược Quốc Tế tập trung tại Miền Bắc & Miền Nam.

Miền Bắc

 Lô 5, LK 17, KĐT Phú Lương, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

 Điện thoại: 024.3553.5917

 Email: sale@duocquocte.com.vn

Miền Nam

  Số 45m Ông Ích Khiêm, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 024.8586.5588

  Email: support@duocquocte.com.vn 

Add to cart