Cup World Cup có được giữ không? Lịch sử đầy biến động của biểu tượng bóng đá thế giới